Vi är ett familjeföretag som åtar oss general- och totalentreprenader med personligt ansvar och engagemang, åt både företag och privatpersoner.

Verksamheten bygger på yrkesskicklighet med högsta ambition avseende flexibilitet, samordning och byggnadstekniskt utförande.


Välkommen till oss med förfrågningar!Grundaren
Bo Andersson

Slipgatan 3 - 117 39 STOCKHOLM - info@byggprofil.se - Tel 070-630 77 83

Design Stefan Westling - Kontakt AnnaLena Karlsson